Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN XUÂN QUANG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng và phát triển bất động sản.

 

Ông TRẦN THANH PHONG

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Quản trị

Hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản.

 

Ông BÙI ĐỨC KHANG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản.

Ông LINSON LIM SOON KOOI

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản.

TGĐ Công ty Keppel Land Ltd.

 

Ông CAO TẤN THẠCH

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Kỹ sư xây dựng Đại học UC Ivrine, Bang California, Mỹ và có kinh nghiệm làm việc tại Công ty Linscott, Law & Greespan Engineers, Mỹ. Hiện nay ông là thành viên hiệp hội ASCE Mỹ

 

Ông NGIAN SIEW SIONG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Hiện là cố vấn cho GĐĐH Mah Sing Group. Ông từng là GĐĐH Sunway City Bhd & cố vấn cho Chủ tịch Pavilion Group.

 

Ông CHAD RYAN OVEL

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, đầu tư và tài chính.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị Mekong Capital

 

Ông LAI VOON HON

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.

Chủ tịch kiêm TGĐ Điều hành Công ty Ireka Development Management Sdn Bhd.

Ông ZIANG TONY NGO

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Thạc sĩ Đại học Havard và Stanford. Gần 17 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính Mỹ.

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông STEVEN CHU CHEE KWANG

Tổng Giám Đốc

Hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý dự án và Phát triển bất động sản tại các nước Mã Lai, Úc, Nhật, Campuchia và Philippine.

 

Ông NGUYỄN THANH SƠN

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Điều Hành & Phát Triển

Hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng – phát triển dự án tại Singapore, Nhật Bản và các tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam như Vingroup, MIK group, Novaland, Indochina Land.

 

Ông NGUYỄN NGỌC HUYÊN

Giám Đốc PMU1

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án.

 

Bà NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Giám đốc Khối Nhân Sự Tập Đoàn

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực và giữ vị trí Giám Đốc Nhân Sự Tập Đoàn tại Pharmacity, Vinhomes – Tập đoàn Vingroup, Autogrill VFS, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn Gannon Việt Nam.

 

Ông NGUYỄN MINH QUANG

Giám đốc Khối Tiếp Thị & Kinh Doanh

Hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất Động Sản.

 

Ông CHÂU QUANG PHÚC

Giám đốc Khối Tài chính & Kế toán

Gần 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các công ty hàng tiêu dùng nhanh có quy mô lớn và ngành Bất động sản.

 

Ông LÊ CHIẾN THẮNG

Giám đốc Khối Phát Triển Kinh Doanh

 Hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất Động Sản.

 

Ông TRẦN QUỐC THẮNG

Giám đốc Khối Kế Hoạch & Kiểm Soát Dự Án

Hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản.

 

Ông LAO SAM THANH

Giám Đốc Khối Quản Lý Dự Án & Xây dựng

Hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản trong và ngoài nước.

 

Ông TRẦN TRUNG NINH

Giám Đốc Khối QLTK

Hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc tại một số Công ty như: KYTA, FUJINAMI, NQH …

 

Ông QUÁCH KIM ĐÔNG

Giám Đốc Chi Nhánh Cần Thơ

 Hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án.

 

Ông PHẠM ĐÌNH HUY

Quyền Giám Đốc Đầu tư Tập Đoàn

Hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và phát triển kinh doanh tại các tập đoàn trong và ngoài nước.

 

Ông DƯƠNG TẤN VINH

Giám đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ

Gần 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản.

 

Ông NGUYỄN MINH TUẤN

Giám Đốc Khối Quản Lý Khu Dân Cư

Gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BĐS, đã có hơn 18 năm công tác tại tập đoàn Phú Mỹ Hưng

 

Ông NGUYỄN QUANG ĐỨC

Kế toán trưởng

Hơn 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

 

0909.04.5435
0909045435